Afbud og udeblivelse

Afbud senest kl 18 dagen før behandling

Vi følger fremover overenskomstaftalen, der siger følgende:

§ 16 AFBUD TIL OG UDEBLIVELSE FRA BEHANDLING
Stk. 1
Afbud fra patienten skal så vidt muligt meddeles fysioterapeuten dagen før den aftalte behandlingsdato. Undlader patienten at melde afbud senest kl. 18 dagen før behandlingen, kan fysioterapeuten pålægge pågældende at godtgøre et be- løb. Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling af patienten. Beløbet reguleres i henhold til § 44.