GLA:D Hofte/Knæ

Evidensbaseret

Godt liv med arthrose i Danmark, er et koncept, der stammer fra Sverige, hvor mere en 1200 fysioterapeuter og ergoterapeuter har gennemgået konceptet.

Behandlingen er evidensbaseret, og det betyder, at der er videnskabelig dokumentation for at træningen virker på arthrosesmerter i knæ og hofter og derved også på livskvaliteten.

Klinik for fysioterapi i Østbirk har uddannede fysioterapeuter, der står klar til træne med borgere, der har smerter i knæ og hofter pga. arthrose.

Roligt tempo med høj kvalitet

Træningen foregår på små hold, hvor man får en grundig undervisning i øvelserne, overvåges og korrigeres til man kan klare sig på egen hånd.

Øvelserne kaldes NEMEX, som er en forkortelse af NEuroMuscular EXercise. På dansk: neuromuskulær træning. Træningen bygger på biomekaniske og neuromuskulære principper og fokuserer på, hvordan det arthroseramte led belastes. Øvelserne optimerer belastningsforholdene i leddet og udføres i rolig tempo og med høj kvalitet.

 

Tilpasset den enkelte

Vi tilstræber at man starter på hold, men øvelserne kan sagtens senere laves hjemme med få hjælpemidler.

Træningsprogrammet er individuelt og tilpasses den enkelte ud fra funktionsniveau og mål.

Øvelserne er enkle og kan stort set laves af alle, men udfordringen er kvalitet og kontrol i øvelserne.

Træningen skal gerne følges op af ca. 30 minutters fysisk aktivitet om dagen. (Gåture – cykling m.m. ).

Prøv det

Træningen foregår mandag 7-8 og torsdag 16-17

Forløbet varer 8 uger, hvor du får grundig undersøgelse, undervisning, programlægning, træning 2x ugentligt i 8 uger og afsluttende undersøgelse og evaluering.

Pris med henvisning for hele forløbet: 2701,03,-

Du kan få tilskud fra Sygeforsikring Danmark.

Holdstart uge 36  (PS: hjemmetræning i uge 39 og 40).

Fysioterapeut : Athushy Kugathasan