Manuel terapi

Vævsbehandling

Manus, betyder hånd på latin og manuel terapi rummer vævsbehandling, hvor hænderne oftest er på. Der er en mangfoldighed af behandlingsteknikker, der målretter sig imod de forskellige vævstyper omfattende led, ledkapsel, ledbånd, bindevæv, nervevæv og muskulatur.

Videnskabelige effekter

Nogle foregangsbehandlere har i nogle tilfælde udviklet systemer, hvor nogle behandlingsteknikker bruges systematisk i følge den teori, der ligger bag. Teorien er ofte underbygget af videnskablige forskningsresultater.

Kombination af flere koncepter

Manuel terapi inddrager andre behandlingskoncepter som MDT, mekanisk diagnostik og terapi også kaldet Mc Kenzie konceptet, Maitland, Neurodynamisk mobilisering, Myofasciel release teknik (MFR) og muskel energi teknik (MET). Uddybning af disse områder kan læses andensteds på vor hjemmeside.