Maitland

Holistisk koncept

Maitland er et holistisk koncept udviklet i Australien. Det er karakteristisk ved en grundig undersøgelse og et kontinuerligt forsøg på at relatere behandlingen til patientsymptomer, sygehistorie og undersøgelsesfund.
Derved er klinisk ræsonnering central. Klinisk ræsonnering retter sig mod valg af undersøgelse og er relateret til den enkelte patients tilstand.
Hypoteser formes og modificeres under den subjektive undersøgelse. Efterfølgende er den objektive undersøgelse en opfølgning på disse hypoteser, hvorunder hypoteserne be- eller afkræftes gennem den objektive undersøgelse.

Kombination af flere elementer

En væsentlig del af Mailand konceptet omfatter de passive ledbevægelser, der indkluderer fysiologiske og accessoriske bevægelser samt kombinationen af begge.

Maitland betragter de passive accesoriske bevægelser, som de mest informationsgivende ved test af columnas led og omkringliggende væv. Dels pga. de mangfoldige kombinationsmuligheder med andre bevægelser og dels pga. muligheden for at fremprovoker patientens kendte smerter.

Bevægekvalitet og symptomer

Accessoriske bevægelser skabes ved skiftende tryk på dele af columna eller de perifere led.

Principperne for behandling med passiv ledbevægelighed er baseret på forholdet mellem bevægelseskvalitet og symptomer. Dette analyseres i et forhold mellem smerte og modstand i bevægebanen.