BalanceWear

BalanceWear

Med BalanceWear® kan personer med neurologiske lidelser opnå en bedre balance og en mere sikker gangfunktion. Fordelene ved BalanceWear® kan være mange og vigtige i dagligdagen. Blandt andet øget gangdistance, reduceret faldtendens, øget selvhjulpenhed og en følelse af selv at tage kontrol over de begrænsninger som et nedsat funktionsniveau giver i daglige gøremål.

 

Kontakt os

Kontakt os hvis du vil have mere information om laser behandling evt. vil kunne afhjælpe din problematik.