Genoptræning via § 140

Har du fået en genoptræningsplan?

Vi er en af de klinikker, der efter aftale med Horsens Kommune modtager genoptræningspatienter, der er visiteret af kommunen og henvist til genoptræning efter sundhedslovens §140.

Patienter med ryg og eller nakkeproblematikker kan visiteres til fysioterapi. Gruppen omfatter patienter, der indkaldes af specialafdeling eller rygcenter og som henvises til træning.

Individuelt tilpasset genoptræning

I enkelte tilfælde modtages også patientkategorier med andre diagnoser til genoptræning.

Genoptræning skal påbegyndes ca. 4 dage efter modtagelsen af træningsplanen.

Genoptræning/behandling er altid individuel tilpasset og kan foregår individuelt eller på hold.

Genoptræning er vederlagsfri for patienten.