Behandling af børn

Stimulation og leg

Vi behandler børn i alle aldre, fra spædbørn og opefter.

I behandlingen af børn er stimulation og leg grundlæggende redskaber, til at opnå de ønskede mål for behandlingen.

Ved behandling af de helt små børn, vil vejledning og information af forældrene også være en stor del af forløbet således, at forældrene selv kan følge op på behandlingen hjemme.

Kronisk handicap

Har man som barn et kronisk handicap, kan vi komme med ud i dagplejen, børnehaven eller på skolen, for at hjælpe med at give barnet en hverdag, hvor de problemer et handicap giver, mindskes mest muligt. 

Ved behov er der også mulighed for at inddrage klassekammeraterne i behandlingen, hvilket vil fremme deres forståelse for den handicappede.

Ved behandling på klinikken er der mulighed for behandling i aflukket rum, så barnet ikke forstyrres af andre patienter eller trænende.Modsat er der også mulighed for behandling blandt andre, hvis dette er mere hensigtsmæssigt for forløbet.